Φόρτωση ...

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 6846


Τιμή: 130.00

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 20ος ΑΙΩΝΑΣ 1957.


Τ.1. Ομηρικά --

Τ.2. Αρχαία Α' 2500-500 π.Χ. 

Τ.3. Αρχαία Β' 500-355 π.Χ. 

Τ.4. Αρχαία Γ' 355-146 π.Χ. 

Τ.5. Ελληνιστικοί χρόνοι 323-1 π.Χ. 

Τ.6. Ρωμαιοκρατία 146 π.Χ.-300 μ.Χ. 

Τ.7. Βυζάντιο Α' 395-1204 

Τ.8. Βυζάντιο Β' 1204-1453 

Τ.9. Νεώτερη Α' 1453-1821 

Τ.10. Νεώτερη Β' 1821-1832 

Τ.11. Νεώτερη Γ' 1832-1862 

Τ.12. Νεώτερη Δ' 1862-1900 

Τ.13. Νεώτερη Ε' 1900-1924.